czwartek, 9 lutego 2017

Rzecz o budowaniu relacji - nie tylko z Klientem

Kiedy spoglądam wstecz na wszystkie swoje doświadczenia w budowaniu relacji z Klientami, od razu przychodzi mi na myśl, że jedynie z garstką z nich nie mam nadal kontaktu.

Dlaczego?

Bo budowanie relacji jest jedną z moich wartości, co dzisiaj okazuje się być jednym z filarów funkcjonowania w świecie ... również w świecie usług.

Jestem introwertykiem, który raczej stroni od popadania w krótkotrwałe zachłyśnięcia się znajomościami. Poznaję jednak sporo osób i pomimo swojego zamknięcia, staram się ludziom pokazywać jaka jestem. Każdy z nich wybiera, czy dalej tę znajomość eksploruje, czy też pozostajemy w sferze bycia "znajomymi". Trochę to pokazuje, że to bardziej od tej drugiej osoby zależy, czy nasza znajomość przerodzi się w relację. Nie ukrywam, że to inicjowanie wychodzi mi ... "średnio". Ale jak już się zacznie...

Cenię sobie przede wszystkim to, że moje relacje z Klientami oparte są o podstawowe filary:
  • doping w ich przedsięwzięciach
  • bycie ciekawą, jak to u nich po czasie
  • okazywanie sobie życzliwości
  • pewność, że późniejsze kontakty między nami nie mają podłoża finansowego
  • brak zależności 
  • partnerskość i symetryczność


Być może to oczywiste, że tak powinno się te relacje budować. Spotykam się jednak z oddzielaniem strefy zawodowej od pozazawodowej. Co pewnie ma też swoje plusy. Chociażby to, że nie jest się ciągle w pracy. Jednak dla mnie to trochę nierealne do osiągnięcia. Nie wyobrażam sobie, że jestem inna w relacji z Klientem a potem inna w pozazawodowym (coachingowym, trenerskim) kontakcie. Nawet za cenę bycia "non stop" w pracy, mam poczucie, że to jaka jestem dla innych, buduje autentyczność i trwałość wszystkich relacji, szczególnie PO wykonaniu usługi.

O tym jak budowana jest relacja z Klientem w profesjonalnym coachingu traktuje również wykaz 11 Kluczowych Kompetencji Coacha w International Coach Federation, gdzie:

  • Kompetencja 2 mówi o budowaniu partnerstwa z Klientem, a w nim znajdują się elementy określające relację. Dobrze i z dbałością zbudowane Partnerstwo daje siłę relacji, możliwość na bycie szczerym i w jednoczesnym poszanowaniu wspierać drugą osobę w zgodzie z tym, co w nim i nas żywe i ważne
  • Kompetencja 3 zaprasza do budowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania, a przecież to jest fundament tego, na czym opierają się wszelkie relacje międzyludzkie
  • Kompetencja 4 to obecność coachingowa, bardzo specyficzny rodzaj bycia z kimś w pełni z nim i dla niego. Co w dobie smartphone`ów i innych przeszkadzaczy jest i trudne i energochłonne. Co chwila woła nas "rzeczywistość" by oderwać się od tego, co możemy dać najwartościowszego innym. Tę kompetencję cenię sobie najmocniej, ponieważ właśnie takiej jakości relacje chcę dawać i otrzymywać od innych (nie tylko, a może szczególnie też poza coachingiem).
Dwie ostatnie kompetencje znajdują się w grupie "Współtworzenie relacji", a zatem nie tylko coach jest odpowiedzialny za to jak jest, ale też i Klient. Jednak bez stworzenia gruntu do tego, by ta relacja mogła wzrastać, bez zamodelowania postawy poprzez to, co sobą manifestujemy, bardzo trudno jest to uzyskać. Klient mógł przecież nie mieć do czynienia z podobnym sposobem zawierania "znajomości", dlatego to takie ważne. I wyobraźmy sobie potem rozczarowanie, kiedy mija ustalone i zakontraktowane 10 sesji, a spod "coacha" wychodzi ktoś bez uważności dla Klienta, akceptacji, nie wspominając o partnerskiej "miłości".

Dlatego tak ważnym dla mnie jest by budować mocne relacje, bo tylko w takich mój Klient urasta. Dając to też tym, którzy moimi Klientami nie są, zyskuję szczere relacje z ważnymi dla mnie ludźmi. To siła relacji wspiera wszystko to, co dzieje się podczas sesji i pomiędzy nimi. To siła relacji i pełne w szczerości bycie z innymi pozwala czuć się mnie i im dobrze. Nie ma w tym fikcji, udawania, stroszenia piór, bo każdy z nas przyniósł jakąś mądrość na ten świat i temu światu ją daje. Tak rozumiem partnerstwo. Być może nazbyt idealistycznie, ale będę tego strażnikiem i mam nadzieję, że moi bliscy oraz Klienci też.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz