wtorek, 22 marca 2016

Zorganizowałam: klubNOVO - spotkanie 18 - PATHFINDER - gra symulacyjna o komunikacji i negocjacjach

22.03.2016PATHFINDER - gra symulacyjna o komunikacji i negocjacjach 

Celem głównym gry jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i negocjacyjnych.
Dzięki grze uczestnicy zdobędą umiejętności rozwiązywania konfliktów w grupie czy precyzyjnego przekazywania informacji np. przećwiczą dostosowywanie swojego przekazu do zmieniających się warunków komunikacyjnych (ograniczeń). Dodatkowo poznają różne negocjacyjne, a także rozwiną komunikację niewerbalną i pisaną.

Rodzaj i charakter gry:
Konstrukcyjna - zadaniem graczy będzie budowa prawdziwego robota terenowego/łazika z dostępnych materiałów.
Role-playing - gracze będą odgrywać pewne role charakterystyczne dla różnych typów osobowości
Zespołowy - rozgrywka będzie prowadzona pomiędzy kilkoma zespołami.
Rundowy - gra podzielona będzie na etapy/rundy różniące się pomiędzy sobą zdaniami i narzuconymi zasadami.

Cele edukacyjne:
Rozwój umiejętności precyzyjnego przekazywania informacji.
Rozwój kompetencji związanych z rozwiązywaniem konfliktów w zespole.
Dostosowywanie swojego przekazu do zmieniających się warunków komunikacyjnych (ograniczeń).
Poznanie i przećwiczenie różnych stylów i technik negocjacyjnych.
Rozwój komunikacji niewerbalnej i pisanej.

NASA odkryła na Marsie ślady wody w stanie ciekłym. Gracze wcielają się w rolę konstruktorów łazika marsjańskiego, który ma zadanie zbadać to znalezisko. Celem graczy jest budowa, testowanie oraz prezentacja gotowego robota. Rozgrywka gry Pathfinder jest symulacją pracy zespołów projektowych o niejednorodnym charakterze. Komunikacja jest zaburzona np. gracze nie mogą się porozumiewać inaczej niż tylko rysując lub pokazując itd. Dodatkowym utrudnieniem jest brak instrukcji, co dodatkowo potęguje efekt zagubienia i chaosu, z którym zespół musi sobie wspólnie poradzić.


KTO PROWADZI?  

Marek Janigacz

Doświadczony doradca organizacyjny, trener biznesowy i projektant gier szkoleniowych. Magister socjologii (Uniwersytet Gdański). Koordynator projektów badawczych prowadzonych dla podmiotów sektora bankowego, energetycznego i samochodowego. Koordynował, także działania wdrożeniowe w ramach projektów realizowanych na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, gdzie odpowiadał za wdrożenie kilkuset usprawnień procesowych, obsługowych, organizacyjnych i kadrowych w kilkunastu instytucjach publicznych. Współtwórca kilkunastu gier symulacyjnych i szkoleniowych (zarówno komputerowych, jak i planszowych, konstrukcyjnych czy typu role-playing) z wielu obszarów tematycznych np. zarządzania zmianą, kierowania projektami czy komunikacji w zespołach wielokulturowych, w których udział wzięło ponad 1000 osób. Pasjonat nauki przez doświadczenie oraz propagator wykorzystania gier symulacyjnych w nauczaniu dorosłych m.in. jako twórca kanału na YouTubie poświęconego grom poważnym (serious games), prelegent na konferencjach naukowych i biznesowych czy autor artykułów popularnonaukowych z tej tematyki. Absolwent uniwersyteckich kursów dot. psychologii dla trenerów, psychologii coachingu i gamifikacji. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Polskiego Towarzystwa Badania Gier, North American Simulation and Gaming Association, a także Mensy Polska.

Kto by pomyślał, że potrafimy składać łaziki marsjańskie? A kto by pomyślał, że potrafimy je składać bez instrukcji, na migi i potem nimi jeździć przez przeszkody?
Kto by pomyślał, że przy takiej zabawie można nauczyć się komunikować i negocjować?
A można!
Na specjalne zaproszenie, z Krakowa, przyjechał do nas Marek, pasjonat gier rozwojowych. Zaprezentował nam swoją grę PATHFINDER, która absolutnie nas wszystkich urzekła.
Ponownie się sprawdza to, że podczas zabawy można się wiele nauczyć :) 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz