poniedziałek, 21 września 2015

E-kurs LIFE COACHING

Kurs dla Life Coachów mojego autorstwa startuje dzisiaj!

Kurs przygotowuje do pracy w charakterze life coacha. W tracie kursu wyjaśniamy, co jest specyficznego w pracy coachingowej life coacha, prezentujemy różne specjalizacje life coachingowe i wyjaśniamy jak zaistnieć na rynku poza biznesem. To kurs dla wszystkich tych, którzy chcą pracować z klientem indywidualnym poza strukturami firmowymi.

Prezentujemy przykładowe narzędzia i techniki, które sprawdzają się w pracy life coacha. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma pakiet gotowych i sprawdzonych narzędzi do wykorzystania w pracy z klientem.

Praca podczas kursu odbywa się na trzech poziomach:

* Uczestnik zapoznaje się z istotą life coachingu, poznając proces, narzędzia, techniki.
* Uczestnik przygotowuje narzędzia, które będzie mógł wykorzystać we własnych procesach life coachingu.
* Uczestnik przechodzi proces autocoachingu, wykonując ćwiczenia coachingowe, które wspierają budowanie jego własnego biznesu w charakterze life coacha.


W ramach kursu będziemy pracowali wykorzystując następujące formy pracy:
- Samodzielne zapoznawanie się ze zleconą literaturą.
- Zadania indywidualne.
- Dyskusje na forum.
- Praca grupowa on-line.
- Testy sprawdzające – po każdym module szkoleniowym.
- Konsultacje z trenerem!

Do kogo jest adresowane szkolenie:

Kurs kierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych life coachingiem oraz osobami zainteresowanymi budowaniem własnej marki life coacha, a w szczególności do:
- Coachów pracujących w relacji indywidualnej
- Coachów grupowych i zespołowych
- Trenerów biznesu
- Doradców zawodowych i personalnych
- Studentów chcących poszerzyć praktyczne kompetencje
- Pracowników biur karier
- Przedsiębiorców, którzy poszukują pomysłów do pracy ze swoimi pracownikami oraz partnerami biznesowymi

Program:

MODUŁ 1 – Life coaching jako specjalizacja
Czym jest life coaching?
Świadomość coachingu wśród klientów
Life coaching jako profesja
Specjalizacje life coachingowe
Krótki opis specjalizacji
W poszukiwaniu własnej specjalizacji
Dlaczego właśnie life coaching?

MODUŁ 2 – Life coaching jako biznes
Wizerunek life-coacha
Gdzie być?
Co robić?
Czego nie robić?
Umiejętności life coacha
Coaching – Formalne i nieformalne przygotowanie
Sprzedaż – Pozyskiwanie klientów
Przedsiębiorczość – Model biznesowy life coacha
Narzędzia life coacha

MODUŁ 3 – Jak zacząć?
Podróż bohatera – Twoja i Twojego klienta.
Gdzie szukać klientów? – Skoro wiesz kogo szukać to gdzie ten ktoś jest?

MODUŁ 4 – Co dalej?
Superwizja w pracy life coacha
Dlaczego jest niezbędna?
Gdzie i jak znaleźć dobrą superwizję?
Kolejne etapy rozwoju
Nowe specjalizacje – Odkryj coś nowego i rozwiń swoją praktykę
Nowe akredytacje – Zwiększ wiarygodność swojego biznesu
Nowe nurty – Od ZEN coachingu do coachingu drogi
Mentorcoaching
Różne działania pro higienie psychicznej
Informacje dotyczące przebiegu kursu:

Kurs trwa 4 tygodnie. Każdy tydzień to nowy moduł merytoryczny. W trakcie danego tygodnia, uczestnik zapoznaje się z materiałami merytorycznymi umieszczonymi na platformie i poza nią, bierze udział w dyskusjach, wykonuje zadania grupowe i indywidualne, odsłuchuje sesje coachingowe.

Uczestnik może się zalogować na platformie w dowolnym, wybranym przez siebie momencie i zaliczyć wszystkie zaplanowane na dany tydzień aktywności. Dzień tygodnia i godziny nauki są dowolne. Ważne jest jednak, aby zadania z danego tygodnia wykonać do niedzieli w danym tygodniu. Następny tydzień to kolejna lekcja z nowymi treściami i zadaniami.

Każdy tydzień kończy się testem powtórzeniowym, na którego rozwiązanie jest 7 dni.
Warunkiem zaliczenia kursu jest zapoznanie się ze wszystkimi materiałami, aktywny udział w dyskusjach, przesłanie wszystkich prac domowych i zaliczenie testów powtórzeniowych.
Udział w kursie wymaga, zależnie od poziomu zaangażowania, poświęcenia 3-5 godzin w każdym tygodniu.

Potwierdzenie ukończenia szkolenia:

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie z pozytywnym wynikiem otrzyma imienny certyfikat w formie elektronicznej (pdf) wysłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Prowadzący: Małgorzata Leduchowska


Czas trwania: 4 tygodnie

Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu – http://eduszkolenia24.pl/e-szkolenia/life-coaching/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz